רשימת אנשי קשר

שםתפקידמיילטלפון
בן נחום רןמנהל תפעולranb@iasa.org.il050-6663032
גיאת גבאי אורית רכזת השתלמויותoritg@iasa.org.il02-6755112
גרשוני שלומיחשב העמותהshlomig@iasa.org.il02-6755106
זגורי עופרמנהל מחנות קיץoferzzz71@gmail.com02-6755136
חיימוב חדוהחשבת שכרchedvah@iasa.org.il02-6755148
טוטיאן אלימנכ”לelit@iasa.org.il02-6755163
לוי בן-חמו בטימנהלת משאבי אנושbetty@iasa.org.il02-6755001
מזרחי ריקימנהלת חשבונות ראשיתricky@iasa.org.il02-6755125
עזז מיכלמנהלת המכון למצוינות בהוראהmichala@iasa.org.il050-4519654
פלג נירראש תחום מדעיםmarpe@iasa.org.il052-5230459
שלם צביפיתוח והדרכה - מתמטיקהshalem1492@gmail.com 054-7451870
שמני ימית מנהלת פרויקטים ויוזמות חינוכיותyamit@iasa.org.il02-6755031
שמעוני גליראש תחום מתמטיקהgali@iasa.org.il050-8386502
שרגא הילהפיתוח והנחיית מוריםhilashrag@gmail.com052-4877075
דילוג לתוכן