תחרויות החלל הארציות

“אולימפיאדת רמון לחלל” לתלמידי חטיבות הביניים ו”תחרות חקר החלל והאסטרונומיה” לתלמידי היסודי, הן תחרויות ארציות נושאות פרסים בתחום חקר החלל האסטרונומיה, בהן משתתפים כ- 500 בתי ספר ומעל 8,000  תלמידים מכל הארץ. את התחרויות מתכנן ומפעיל המרכז הישראלי למצוינות בחינוך בחסות סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע והטכנולוגיה, בשיתוף משרד החינוך ובסיוע הקרן להנצחת טייס החלל הישראלי אילן רמון ז”ל.

לתחרות מוזמנים בתי ספר אשר מעוניינים לחשוף את התלמידים לאתגרי המחר ולחשיבה מחוץ לנושאי היום יום.

לאתר תחרויות החלל