השותפים שלנו

אנו מודים לשותפנו הנאמנים לדרך החינוכית, המאפשרים לממש את החזון במציאות ולגעת באנשים.

Glazer Foundation

Crown Foundation

Gilbert Foundation

Jerusalem Foundation

Trump Foundation

 Aviv Foundation

Foundation for Higher Education

TVML  Foundation  

Gottesman Foundation

Schusterman Foundation