Artboard 1

“היישומונים ב״יישומטיקה״ הם המתנה הכי טובה ללימודי המתמטיקה. אוצר עצום של

אפשרויות. המשיכו לפתח ולהעשיר אותנו.”

חנה / פייסבוק

“היישומונים הפכו אותי למורה טובה יותר והישגי התלמידים שלי השתפרו מאד. היום אני

מתקשה להבין איך לימדתי בלי “יישומטיקה”.

ציפי / חיפה

Artboard 1

יישומטיקה

אתר יישומונים ומערכי שיעור להוראת מתמטיקה, המותאם באופן מלא לתוכנית הלימודים של משרד החינוך

פרי פיתוח המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

האתר מיועד לכיתות א'-ז'

״יישומטיקה״ מתמטיקה בגישה יצירתית ואינטראקטיבית!

״יישומטיקה״ היא פלטפורמה דיגיטלית הכוללת יישומונים ושיעורים – כלי עזר אינטראקטיביים בעברית ובערבית, המסייעים בהוראת המתמטיקה לתלמידי כיתות א-ז , בכיתות הומוגניות והטרוגניות.

עשרות היישומונים הידידותיים שבאתר ממחישים באופן חזותי ופשוט להבנה את כל הנושאים המרכזיים בלימודי המתמטיקה, תורמים להעמקת החשיבה ולהבנת החומר הנלמד.

לפגישת היכרות שלח את הפרטים