Artboard 1

“היישומונים ב״יישומטיקה״ הם המתנה הכי טובה ללימודי המתמטיקה. אוצר עצום של

אפשרויות. המשיכו לפתח ולהעשיר אותנו.”

חנה / פייסבוק

“היישומונים הפכו אותי למורה טובה יותר והישגי התלמידים שלי השתפרו מאד. היום אני

מתקשה להבין איך לימדתי בלי “יישומטיקה”.

ציפי / חיפה

Artboard 1

יישומטיקה

אתר יישומונים ומערכי שיעור להוראת מתמטיקה, המותאם באופן מלא לתוכנית הלימודים של משרד החינוך

פרי פיתוח המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

האתר מיועד לכיתות א'-ז'

״יישומטיקה״ מתמטיקה בגישה יצירתית ואינטראקטיבית!

״יישומטיקה״ היא פלטפורמה דיגיטלית הכוללת יישומונים ושיעורים – כלי עזר אינטראקטיביים בעברית ובערבית, המסייעים בהוראת המתמטיקה לתלמידי כיתות א-ז , בכיתות הומוגניות והטרוגניות.

עשרות היישומונים הידידותיים שבאתר ממחישים באופן חזותי ופשוט להבנה את כל הנושאים המרכזיים בלימודי המתמטיקה, תורמים להעמקת החשיבה ולהבנת החומר הנלמד.

כיצד תוכלו להיעזר ב״יישומטיקה״?

״יישומטיקה״ היא פלטפורמה דיגיטלית הכוללת יישומונים ושיעורים – כלי עזר אינטראקטיביים בעברית ובערבית, המסייעים בהוראת המתמטיקה לתלמידי כיתות א-ז , בכיתות הומוגניות והטרוגניות.

עשרות היישומונים הידידותיים שבאתר ממחישים באופן חזותי ופשוט להבנה את כל הנושאים המרכזיים בלימודי המתמטיקה, תורמים להעמקת החשיבה ולהבנת החומר הנלמד.

לאתר יישומטיקה היכנסו>>

לפגישת היכרות שלח את הפרטים