פעילות בחו"ל

פעילויות יאסא -המרכז הישראלי למצוינות בחינוך, כמוה כשגרירים של מצוינות ישראלית ברחבי העולם.

בסינגפור המדינה שלוקחת את נושא החינוך ברצינות כה רבה ומקדישה לו עדיפות לאומית. משקיעה בצוותי ההוראה שלה ובאיכות ההוראה, בחרה להטמיע במוסדות החינוך שלה את  תוכנית הדגל שלנו “מצוינות 2000” פרי פיתוח המרכז הישראלי למצוינות בחינוך.

בדוח מבחני חינוך בינלאומיים דווח שסינגפור מכירה בכך שתוכנית “מצוינות “2000 מחזיקה במפתח לחדשנות, לחשיבה מדעית יצירתית ולמידה עצמאית שמספקת את הכלים  עבור התלמידים המשכילים למובילי פיתוח עתידיים כבוגרים.

בנוסף,  הרחיב המרכז את פעילותו להודו ול- 9 מדינות בארה”ב – וגם שם אימצה מערכת החינוך את התוכנית “מצוינות 2000”.