מרכז התשלומים של המרכז הישראלי למצוינות בחינוך
והתיכון הישראלי למדעים ולאמנויות

ריקי מזרחי, מנהלת חשבונות ראשית
טלפון: 02-6755125
דוא”ל: ricky@iasa.org.il
פקס: 02-6755010
כתובתנו : קוליץ 1 ירושלים, 9640801