תנאי שימוש למשתמשי אתר יאסא – המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

משתמש/ת נכבד/ה,
ברוך הבא לאתר אינטרנט של המרכז הישראלי למצוינות בחינוך (ע.ר.) (להלן: "האתר" ו"המרכז" בהתאמה). האתר מנוהל ומופעל בידי המרכז והוא מועמד לשימושך בהתאם לתנאי שימוש אלו.
תנאי השימוש כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הם מיועדים לנשים ולגברים כאחד.
הכניסה לאתר, הגלישה בו, שימוש בשירותים שבו וכל שימוש אחר שהוא באתר כפופים לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות ("תנאי השימוש"). כניסה לאתר, גלישה בו (אנושית או אוטומטית), שימוש באיזה מהשירותים או כל שימוש אחר בו, מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש.
אנא קרא את תנאי שימוש בעיון בטרם תגלוש באתר או תעשה בו כל שימוש אחר. אנא הקפד גם לחזור ולקרוא אותם מעת לעת משום שהם עשויים להשתנות.
באם אינך מסכים לתנאי השימוש, הנך מתבקש לצאת מהאתר ולא להשתמש בו בכל אופן שהוא.

כללי

1.1 האתר מספק מידע על פעילויות חינוכיות מדעיות ("פעילויות") ומידע על פעילויות המרכז הישראלי למצוינות בחינוך. האתר כולל מידע רב במגוון תחומים, לרבות קישורים לאתרי משנה של היחידות השונות הפועלות תחת המרכז. האתר מספר תכנים פדגוגיים, כלומר תכנים ורעיונות לפעילויות חינוכיות.
1.2 האתר, לרבות התכנים והשירותים שבו, מוצע לשימוש כמות שהוא על תכונותיו ומגבלותיו, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המרכז או מי מטעמו, בגין תכונות האתר, מגבלותיו או האפשרויות הקיימות בו, או בקשר עם התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
1.3 מדיניות פרטיות
המרכז מכבד את פרטיות הגולשים באתר. מדיניות פרטיות עדכנית מתפרסמת באתר המרכז והיא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. נא הקפד לקרוא מדיניות זו מעת לעת משום שהיא עשויה להשתנות. למדיניות הפרטיות לחץ כאן.

שימוש הולם באתר

2.1 הנך מתחייב לנהוג באחריות בשימוש באתר ולהתייחס בכבוד למבקרים אחרים באתר, למפעיליו ולכל גורם אחר העלול להיפגע משימושך באתר.
2.2 השימוש באתר נועד למטרות חוקיות בלבד. אם המרכז יגלה או יחשוד כי אינך עושה שימוש הולם באתר, הוא יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לחסום את שימושך בכל אחד מהשירותים המוצעים באתר (או בחלקם), באופן מיידי וללא מתן הודעה מוקדמת.

חל איסור מפורש לפרסם באתר תכנים אלה:
2.3.1 שאינם טקסטים, ובכלל זה תמונות, קוד מחשב, וירוסים, רוגלות, סוסים טרויאנים וכיו"ב.
2.3.2 שקריים, מטעים או מסולפים.
2.3.3 פורנוגרפיים או בעלי אופי מיני בוטה.
2.3.4 פוגעים בזכות יוצרים או בזכויות קניין רוחני אחרות של צדדים שלישיים.
2.3.5 בגדר לשון הרע.
2.3.6 פוגעים בפרטיות.
2.3.7 גזעניים או מפלים.
2.3.8 מעודדים ביצוע עבירות פליליות או עוולות אזרחיות.
2.3.9 מסחריים או פרסומיים, לרבות פרסומות סמויות.
2.3.10 בעלי אופי מטריד, פוגע או מאיים.
2.3.11 קישורים לאתרים שבהם יעדי הקישור כוללים תכנים כאמור לעיל.
2.3.12 הפצת דואר זבל או הצפה של כל דואר אחר את השרתים באמצעותם מופעל האתר.
2.4 המרכז יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, למחוק (באופן מלא או חלקי) תכנים המפרים את תנאי השימוש כאמור.
2.5 מובהר כי תוכני הגולשים באתר אינם משקפים את עמדת המרכז, וכי המרכז אינו אחראי להם, לרבות לדיוקם או לנכונותם. ומומלץ להתייחס אליהם בזהירות המתחייבת.
2.6 ככל שאתה סבור שתוכן שגולש מסוים פרסם באתר פוגע בך, אתה מוזמן לפנות למרכז (בהתאם לפרטים המפורטים בהמשך) ואנו נטפל בפנייתך בהקדם.
2.7 אין לקשר לאתר תכנים מאתרים אחרים, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים(. כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
2.8. החברה רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תיאלץ תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בעניין זה.

קניין רוחני

3.1 זכויות היוצרים וכל יתר זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות בשירותים ובתכנים הכלולים בו (למעט תכנים שגולשים באתר מפרסמים), וכן השמות והסימנים המסחריים שבו, הם בבעלות הבלעדית של המרכז או של צדדים שלישיים, שמהם קיבל המרכז רישיון שימוש בהם כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
הזכות לעשות שימוש בשירותים נתונה לשימושו האישי והפרטי של המשתמש בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בשירותים, לרבות למטרות רווח כלשהן, והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו בשירותים לטובת אספקת שירות לצדדים שלישיים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה אלא במקרה שהדבר מתבקש בצורה מפורשת מאופיים של השירותים. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע המתפרסם באתר לצורך הצגתו ברשת האינטרנט או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי השימוש. המשתמש מתחייב כי הוא לא יאגור מידע באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע המוצג באתר ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לשימושו הפרטי לאחר סיום תקופת המנוי או לכל מטרה אחרת.

3.2 פרסום תכנים על ידי גולשים באתר
בפרסום תכנים באתר: (1) אתה מצהיר ומתחייב כי הנך רשאי וזכאי לפרסם התכנים המתפרסמים על ידך, וכי אתה בעל זכות היוצרים לתכנים אלה, או בעל רשות כדין לפרסמם ולהקנות למרכז רישיון כמפורט להלן; (2) אתה מקנה למרכז רישיון בלתי הדיר, כלל־עולמי, בלתי מוגבל בזמן להשתמש בתכנים, להעתיקם, להפיצם, לפרסמם בכל מדיה שהיא (לרבות בדפוס, באתרים אחרים או נוספים לאתר, במקומות נוספים באתר, באפליקציות, בפרסומים של המרכז וכו'), לשנותם וליצור מהם יצירות נגזרות.
אם אתה סבור כי תוכן מסוים שמפורסם באתר מפר את זכויותיך, אנא הודע לנו על כך בהקדם האפשרי (בהתאם לפרטים המופיעים בהמשך) ואנו נטפל בפנייתך בהקדם.

השימוש באתר

4.1 השימוש באתר מותר לשימוש עצמי בלבד ובכפוף לתנאי שימוש אלה. אין להשתמש בו לשימוש מסחרי או לשימוש שלא הותר מפורשות בתנאי השימוש.
4.2 מובהר כי תנאי השימוש חלים על השימוש באתר לרבות התכנים הכלולים בו. המונח "תוכן" או "תכנים" כולל, אך לא מוגבל: את בסיסי הנתונים, עיצוב גרפי, מידע מכל מין וסוג, לרבות: כתבות, מאמרים, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות בטקסט: תמונות, סרטונים, תוכנת מחשב, מאגר מחשב, וקול, שיועמדו לרשות המשתמשים באתר, וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו של האתר.
4.3 התכנים הבאים כפופים לרישיונות שלהלן:
4.3.1 תכנים טקסטואליים ("תכנים כתובים"): תנאי השימוש בתכנים כתובים בלבד (ואלו אינם כוללים: תמונות, סרטונים, יישומונים וכו', אפילו אם מופיעים בהם תכנים כתובים) מפורסמים תחת רישיון Creative Commons מסוג ייחוס שיתוף זהה לשימוש לא מסחרי (Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License). לנוסח מלא של הרישיון ראה: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode ("רישיון ייחוס").
ניתן להשתמש בתכנים כתובים as-is, אך חל איסור לערוך אותם או לבצע בהם שינויים אחרים ויש לתת קרדיט בולט למרכז בכל שימוש מותר בהם, כלהלן: מתוך אתר המרכז הישראלי למצוינות בחינוך. אין להעביר לצד שלישי כל חומר המפורסם באתר.

4.3.2 תמונות: אין להשתמש בתמונות מתוך אתר המרכז אלא באישור מפורש בכתב.

4.3.3 סרטונים: סרטונים המוטמעים באתר מתוך אתר YouTube: בהתאם לתנאי הרישיון המופיע באתר YouTube עצמו (בד"כ creative commons או standard YouTube license) שאותם ניתן לראות באמצעות לחיצה על הכיתוב youtube שמופיע מתחת כל סרטון.
סרטונים המוטמעים מאתרים אחרים: אם מופיע קישור לרישיון יש לבדוק בהתאם לרישיון המקושר. אם אין קישור לרישיון, יש לנהוג בהתאם לתנאים המתפרסמים באתר שממנו נלקח הסרטון.

4.3.4 יישומונים: בהתאם לתנאי השימוש של היישומים. כעיקרון, ואלא אם הותר מפורשות אחרת, יישומונים אסורים לשימוש מסחרי.
למעט במקרים המפורטים לעיל (ובכפוף לתנאי הרישיונות המצוינים לעיל), אין להעתיק, לשכפל, לתרגם, להפיץ בכל אמצעי, להציג בפומבי, לבצע, לעבד, לשנות, למכור, להשכיר או לעשות שימוש, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, באתר, בתכניו או בכל חלק מהם ללא קבלת אישור המרכז מראש ובכתב.
4.4 אתה נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל שימוש אסור כאמור שנעשה על ידך, ומתחייב לשפות את המרכז בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

שירותים הטעונים רישום

חלק מהשירותים באתר טעונים רישום, וייתכן כי במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי. אינך חייב למסור מידע אישי, אולם בלא למסור את הנתונים המבוקשים, המחויבים לצורך השלמת הרישום, לא תוכל להירשם לשירותים אלו.
חל איסור על התחזות או על מסירת מידע שאינו נכון. כמו כן אין למסור מידע אישי עודף – מידע שמסירתו לא התבקשה. על ידי רישום לשירותים אתה מאשר כי הנתונים שתמסור יישמרו וישמשו את המרכז, בכפוף להוראות הדין ובהתאם למדינות הפרטיות.
ייתכן כי בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה שיזהו אותך בעת הכניסה לשירות. באחריותך לשמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם.
המרכז רשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי המרכז לבטל את רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

אחריות וסיכונים בנוגע למידע באתר

6.1. למרות שהמרכז משתדלת לוודא שכל המידע המצוי באתר הוא נכון ומדויק, החברה אינה מתחייבת שהתוכן או המידע שיפורסם באתר, לרבות באזור האישי, יהיה מדויק, שלם, מעודכן, נכון, אמין, אחיד, איכותי, מתאים למטרה מסוימת, רלוונטי או מקורי. מובהר כי השימוש באתר יהיה על בסיס “ As-Is ” ו-“ As-Available .”
6.2. המרכז לא יהיה חייב או אחראי, בין במישרין ובין בעקיפין, במתן פיצוי כלשהו עבור נזק הנגרם כתוצאה מהשימוש או מאי היכולת לעשות שימוש באתר, באזור האישי או בשירותים המצויים באתר, לרבות בתכנים המצויים באתר, או בכל הקשור באלו.
6.3. המרכז אינו יכול להבטיח שפעילות האתר תהיה מתמשכת, ללא הפרעות או ללא שגיאות. יתכן שבזמנים מסוימים, אזורים, חלקים או תכנים מסוימים באתר או האתר בכללותו, לא יהיו זמינים בין אם על פי תכנון מראש או שלא על פי תכנון מראש, או שישתנו, יוסרו או ימחקו על ידי המרכז, על פי שיקול דעתו הבלעדית, מבלי לספק כל הודעה. המרכז לא יהיה אחראי כלפי המשתמש או כלפי כל צד שלישי שהוא ביחס לכל חוסר זמינות, שינוי, הסרה או מחיקה של האתר או כל אזורים.
6.4. מבלי לגרוע מכל האמור בתנאי שימוש אלו, המרכז יהיה פטור מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים/הגורמים האלה:
6.4.1 שיבושים באתר, באזור האישי או בשירותים, כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצלך, בין בחברה ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע.
6.4.2 תפקוד לקוי של כל תוכנה או חומרה המצויות אצלך.

קישורים והפניה למידע חיצוני לאתר

7.1 קישורים לאתר: אפשר לקשר לעמוד הבית של האתר מאתרים שאינם אסורים. אין לבצע קישור באופן העלול ליצור מראית עין של חסות או קשר למרכז. המרכז שומר על זכותו לבטל הסכמתו ולדרוש הסרת קישורים כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדית. אין לבצע קישורים לעמודים פנימיים באתר, או לקישורים מהאתר - האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים חיצוניים (כולל קישורים שיכול שיופיעו במענה לשאילת חיפוש במנוע חיפוש שבאתר). אלא אם נאמר מפורשות אחרת, אתרים אלו אינם בשליטתו או בפיקוחו של המרכז וכל תכליתם של הקישורים אליהם היא לאפשר גלישה נוחה ברשת האינטרנט. למכון אין ולא תהיה כל אחריות לאתרים חיצוניים והוא אינו ערב או אחראי להם. המרכז אינו מתחייב שהקישורים אכן יובילו לאתרים חיצוניים תקינים ופעילים, ובכל מקרה המרכז לא יהיה אחראי לכל נזק, אבדן, הפסד או אי־נוחות שייגרמו עקב שימוש בקישור לאתר חיצוני.

7.2 קישורים לאתר: אפשר לקשר לעמוד הבית של האתר מאתרים שאינם אסורים. אין לבצע קישור באופן העלול ליצור מראית עין של חסות או קשר למרכז. המרכז שומר על זכותו לבטל הסכמתו ולדרוש הסרת קישורים כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדית. אין לבצע קישורים לעמודים פנימיים באתר, קישורים עמוקים, מסגור או כל פעולה דומה אחרת (ובעיקר פעולה המציגה את תכני האתר במשולב עם תכנים חיצוניים לאתר או סימנים מסחר או שמות של גורמים אחרים מהמרכז ) ללא קבלת הסכמת המרכז מראש ובכתב. "אתרים אסורים" הם אתרי פורנוגרפיה, אתרים המעודדים פעילות חוקית או המשמשים במה לפעילות כזו, אתרים גזעניים ואתרי שנאה. מוקים, מסגור או כל פעולה דומה אחרת (ובעיקר פעולה המציגה את תוכני האתר במשולב עם תכנים חיצוניים לאתר או סימנים מסחר או שמות של גורמים אחרים מהמרכז) ללא קבלת הסכמת המרכז מראש ובכתב.

העדר אחריות ושיפוי

8.1 האתר והשירותים שבו מועמדים לשימוש כמות שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, ישירה או עקיפה, למעט אחריות שלא ניתן לסייגה לפי הדין.
8.2 תנאי יסודי לשימוש באתר הוא הסכמתך המפורשת שהשימוש באתר הוא על אחריותך בלבד, ושלמרכז לא תהיה כל אחריות כאמור בסעיף 7.1 לעיל.
8.2 המרכז אינו מתחייב לזמינות או איכות האתר והשירותים שבו ובכלל זאת כי אלה יפעלו כסדרם, יתקיימו בבטחה וללא טעויות או הפרעה, או שתתקבל תוצאה מסוימת מהשימוש באתר.
8.3 המרכז אינו אחראי, ולא יהיה אחראי, לכל נזק שהוא (לרבות: ישיר, עקיף, תוצאתי, מיוחד או מכל מין אחר שהוא), הפסד, הוצאה אי נוחות או אבדן שייגרם עקב השימוש באתר או מחוסר היכולת להשתמש בו או באיזה מהתכנים והשירותים שבו.
8.4 המרכז אינו אחראי, ולא יהיה אחראי, לכל תוכן שיועלה לאתר על ידי גולשים.
8.5 האתר עשוי להציע תוכנות שאותן אפשר לטעון אל מחשבך האישי, או קישורים אל אתרים המאפשרים לך לטעון תוכנות אלה. אלא אם נאמר אחרת במפורש, המרכז אינו מפתח תוכנות אלה או בוחן את טיבן, ואין בקישור אליהן כדי להעיד על אמינותן או על התאמתן לצרכיך (לרבות לדגם המחשב שברשותך). טעינת התוכנות אל המחשב שלך תיעשה באחריותך המלאה והבלעדית, והשימוש בהן כפוף לתנאי הרישיונות הנכללים בהן.
8.6 אתה מתחייב לשפות את המרכז, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה, לרבות במקרה של טענה, דרישה או תביעה של צד שלישי שתופנה כלפי המרכז בגלל שימושך באתר, לרבות פרסום תכנים באתר, רישום לשירותים באתר או מהצבת קישורים לאתר.

שינויים באתר והפסקת הפעלת האתר

9.1 המרכז רשאי לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו וכן את היקפם וזמינותם של השירותים שבו, לפי שיקול דעתו הבלעדי. המרכז יהיה רשאי, אך לא חייב, לפרסם על כך הודעה מראש.
9.2 המרכז רשאי להפסיק או להגביל את השירותים באתר או חלק מהם בכל עת באופן זמני או קבוע לפי שיקול דעתו הבלעדי. המרכז יהיה רשאי, אך לא חייב, לפרסם על כך הודעה מראש.
9.3 שינויים, הפסקות או הגבלות כאמור לעיל, עלולים להיות כרוכים בתקלות או באי־נוחות. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המרכז בגין ביצוע שינויים כאמור או עקב תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

עדכון תנאי השימוש

המרכז שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש של האתר מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדית. שינוי תנאי השימוש של האתר ייעשה על ידי עדכונם באתר, והשינוי יחייב אותך ממועד עדכונם באתר ואילך. המשך שימוש על ידך באתר מהווה הסכמתך לתנאי השימוש, כפי שעודכנו. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש המעודכנים באתר, אתה מתבקש לצאת מהאתר ולא לעשות בו או בשירותיו כל שימוש.

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד (מבלי ליתן תוקף להפניות לדינים אחרים). סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין בקשר עם האתר לרבות תנאי שימוש אלו יהיו לבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים.