תחרות ירושלמים לדוגמה

תחרות ירושלמים לדוגמה

תחרות עירונית בנושא טבע עירוני לבתי הספר היסודיים תשפ"ב 2022

תחרות “ירושלמים לדוגמה” היא תחרות עירונית בנושאי סביבה המתקיימת זו השנה השנייה בין קבוצות תלמידי כיתות ד’-ו’ בבתי הספר היסודיים בירושלים ועוסקת בנושא טבע עירוני. התחרות מהווה הזדמנות לחשוף את התלמידים לחוויית לימוד מעוררת סקרנות, מצוינות ועבודת צוות סביב נושא מודעות ואכפתיות לטבע העירוני. שלבי התחרות יותאמו, במידת הצורך, למתווה למידה מרחוק. 

קבוצות התלמידים ישתתפו לאורך השנה בשלושה שלבי תחרות, בהם ייחשפו לנושא מגוון המינים וייחודם בנקודות טבע עירוני, יבצעו משימות פיתוח חקר יישומי, ישתפו ידע, ויתנסו בדרכים להגדלת מודעות ואכפתיות לערכי סביבה בקרב הקהילה. 

הקבוצות המשתתפות יקבלו ניקוד ומשוב בכל שלב בתחרות כאשר הטובות יתר תעלינה לשלב הבא. 

עם סיום הפעילות יתקיים אירוע שיא חגיגי במעמד בכירים מעיריית ירושלים, הקרן לירושלים, המרכז הישראלי למצוינות בחינוך ונציגי ממשל.

מטרות הפעילות

  • טיפוח סקרנות וידע בקרב התלמידים וחשיפתם לייחוד של מגוון המינים המצוי “תחת אפם” בסביבה העירונית.
  • עידוד התלמידים לחשיבה יצירתית, לעבודת צוות, להתנסות בתהליך קבלת החלטות ולביצוע יוזמה למען הקהילה והסביבה.
  • התנסות בתהליך ברוח מדע אזרחי: מיפוי המצב הקיים בנוגע למגוון המינים בנקודת טבע עירוני בקרבת בית הספר,  איסוף ידע על תכונות מיוחדות במגוון שמופה ולבסוף וביצוע פעולה להגדלת ההיכרות והאכפתיות של הקהילה לייחוד של נקודת הטבע העירוני.
  • היכרות בין תלמידים מבתי ספר ומגזרים שונים בעיר ירושלים, ותרומה להגברת הלכידות העירונית דרך אירועי פתיחה וגמר חגיגיים.

הזמנה לפעילות

שלבי התחרות

לשלבי התחרות בערבית לחץ כאן

שלבתכניםמועד ביצוע/הגשה
הרשמהמילוי טופס ההרשמה המופיע בהזמנהסגירת הרשמה 13.1.22
י"א שבט תשפ"ב
ארוע פתיחה מקווןפעילות סינכרונית חווייתית הכוללת:
א. חשיפה למבנה התחרות ונושאיה.
ב. חידות והיכרות עם חשיבות הטבע העירוני, תכונות מיוחדות של בעלי חיים וצמחים המוכרים בסביבתנו והקשר בין היכרות, אכפתיות ועשייה.
ההשתתפות באירוע חיונית כהכנה לשלב הראשון של התחרות. הקלטת האירוע וחומרי ההכנה לקראת שלב א' יישלחו לבתי הספר לאחר אירוע הפתיחה.
20.1.22
י"ח שבט תשפ"ב

שלב א'טבע? בעיר?
חברי הקבוצה יענו על חידון מקוון א-סינכרוני קצוב בזמן בנושא מרחבי טבע עירוני וייחוד הצומח והחי המצויים בהם על בסיס הידע שצברו המשתתפים מחומרי ההכנה לחידון.
בתי הספר שיעפילו לשלב הבא יבחרו על פי הניקוד שיצברו בשלב זה.
16-17.2.22
ט"ו-ט"ז אדר א' תשפ"ב
שלב ב'מי שם?
חברי הקבוצה יבצעו פעילות חקר ויגישו תוצאות.
החקר יכלול ניטור מגוון מיני החי והצומח בנקודת טבע עירוני בסביבות בית הספר, זיהוי תכונות ייחודיות למינים אלו, תכנון וביצוע ניסויים הקשורים לייחודיות שזוהתה.
בתי הספר שיעפילו לשלב הבא יבחרו על פי הניקוד שיצברו בשלב זה.
24.3.22
כ"א אדר ב' תשפ"ב
שבוע האקלים העירוני
(לכל בית ספר ייקבע מועד באחד מהימים)
שלב ג'יש מה לעשות!
חברי הקבוצה יתכננו ויבצעו פעולות ביחד עם קהילת בית הספר והשכונה בנקודת הטבע העירוני שנבחרה, לקידום ההכרות עם מגוון המינים שבה ולהעלאת המודעות לחשיבות השמירה עליו.
עשרת בתי הספר שיעפילו לגמר יבחרו על פי הניקוד שיצברו בשלב זה.
30.5.22
כ"ט ניסן תשפ"ב
גמר התחרותארוע חגיגי
מפגש בין הקבוצות וחוויה לימודית תחרותית בתחנות. הכרזה על בתי הספר הזוכים בתחרות וחלוקת פרסים יקרי ערך בנוכחות אורחים ונכבדים.
המועד יפורסם בהמשך
הפעילות מנוהלת ע”י המרכז הישראלי למצוינות בחינוך בשיתוף הקרן לירושלים והיחידה לחינוך לקיימות במינהל חינוך ירושלים.
דילוג לתוכן