נוהל החזרים וביטולים - מחנות קיץ

  1. ביטול ההרשמה למחנה הקיץ יעשה בכתב בלבד למשרד הרישום במייל: campiasa@gmail.com
  2. יש לוודא את קבלת ההודעה טלפונית בטלפון: 02-6755128.
  3. ביטול של עד שבוע ימים לפני פתיחת מחנה הקיץ יזכה בהחזר כספי מלא בניכוי דמי ביטול בסך 5% מעלות המחנה או 100 ₪ , הנמוך מבניהם.
  4. ביטול של עד יומיים לפני פתיחת המחנה יזכה בהחזר כספי מלא, בניכוי 400 ש”ח .
  5. ביטול עד יומו השלישי של המחנה יזכה בהחזר של 50% מסך עלות התשלום למחנה.
  6. ביטול לאחר המועדים האמורים לעיל לא יזכה את הנרשמים בהחזר כספי.
  7. לא ניתן לקבל החזר כספי בגין הודעות ביטול רטרואקטיביות שאינן עומדות בהוראות אלה.
  8. לא ניתן לקבל החזר כספי עבור היעדרות מימי פעילות בודדים.