מיזמים חינוכיים

ה”קרן לירושלים” וה”מרכז הישראלי למצוינות בחינוך” בשיתוף משרד החינוך גאים להזמין את בית ספרכם להשתתף במיזם היוקרתי “ירושלים-עיר של מצויינות בחינוך”. מיזם לפיתוח ולטיפוח