מייסד המרכז הישראלי למצוינות בחינוך בפגישה עם ראש עיריית ירושלים

מייסד המרכז הישראלי למצוינות בחינוך בפגישה עם ראש עיריית ירושלים

8 בינואר 2020

מר רוברט אשר, מייסד המרכז הישראלי למצוינות בחינוך והתיכון הישראלי למדעים ואומנויות בירושלים IASA,
נפגש עם מר משה ליאון, ראש עיריית ירושלים.

השניים נפגשו לרגל 30 שנות פעילות של המרכז הישראלי למצוינות בחינוך והתיכון הישראלי למדעים ואומנויות בירושלים IASA.
הפגישה נסובה על עניין מיזם חינוכי ייחודי בארץ, פרי יוזמת ה"קרן לירושלים" וה"מרכז הישראלי למצוינות בחינוך".
המיזם עוסק בהפעלת תוכנית "על מה דע" של המרכז הישראלי, והוא נקרא "ירושלים עיר של מצוינות בחינוך".

ראש העיר בירך את מר אשר על תרומתו לעיר ירושלים ולמדינת ישראל, הביע עניין רב במיזם ונרתם להפעלתו,
מתוך דאגה וכוונה, לשפר את איכות החינוך לכל תלמידי העיר ירושלים מכל השכבות המגזרים והלאומיים.

בסיום הפגישה העניק ראש העיר למר אשר מדליה חרוטה של העיר ירושלים, וענד לו סיכה של העיר ירושלים.
ראש העיר הודה למר אשר על תרומתו הרבה ומעורבותו ארוכת השנים בירושלים.

דילוג לתוכן